Om dekk

Om Dekk

Mønstedybde

Sommerdekk

Vel så viktig som valg av dekkmerke og kvalitet er det å sikre at dekkene har tilstrekkelig mønsterdybde.


Minstekravet på sommerdekk er 1,6 mm mønsterdybde.

Hvert dekk har en kontaktflate mot underlaget på størrelse med en åpen hånd. Slitte dekk går først og fremst ut over våtgrepet og kan få fatale konsekvenser i en nødsituasjon på vått underlag. Vi anbefaler derfor å skifte sommerdekk ved ca 3 mm mønsterdybde.
Dekk%20kontakt%20med%20veien

Vinterdekk

Minstekravet for vinterdekk er 3 mm mønsterdybde og dekket skal være merket med M+S, MS, M&S, M-S eller « Mud and snow ».


I Norge stilles det sterke krav til vinterdekk. Vårt varierte klima, tildels kalde og snørike vintre, gjør det ekstra viktig med gode vinterdekk. God mønsterdybde er særlig viktig for fremkommelighet og bremselengde på vinterføre.