Om dekk

Om Dekk

Tpms dekktrykksensorer

Dekktrykksovervåkning eller såkalt TPMS ventiler ble påbudt i alle nye personbiler fra 1. november 2014.


Systemet overvåker trykket i dekkene via dekktrykksensorer. TPMS står for Tyre Pressure Monitoring System og er et elektronisk integrert overvåkningssystem for dekktrykk i kjøretøyet.

TPMS er sensorer som måler lufttrykket i dekkene elektronisk. Hvis noe er galt, får føreren beskjed via kontrollpanelet på dashbordet.
tpms_indirect-tpms
TPMS er sensorer som måler lufttrykket i dekkene elektronisk. Hvis noe er galt, får føreren beskjed via kontrollpanelet på dashbordet. Allerede når kjøretøyet produseres må direkte eller indirekte TPMS dekktrykksensorer være integrert; senere installering er ikke i henhold til forskriftene.
Egenskapene til  TPMS iht. EU-lovgivningen: Varsling ved trykktap i ett enkelt dekk (innen 10 min):  20% mindre enn driftstrykk (Pvarm) ved 1,5 bar
Varsling ved trykktap i alle fire dekk: 20% mindre enn driftstrykk (Pvarm) ved 1,5 bar
Detektering av trykkfall ved hastigheter mellom 40 km/h og kjøretøyets maksimale yteevne. Dataoverføring med 434 MHz. På grunn av den komplekse teknikken i dekktrykksensorene blir det vanskeligere for deg som bileier å gjennomføre service på dekkene selv. Når varselsignalet lyser (f.eks. defekt dekk eller defekt sensor), og ved dekkskift må du bruke et riktig utstyrt verksted som tilbyr passende service. Våre avdelinger har både nødvendig utstyr og kompetanse på TPMS. Har du spørsmål kontakt din lokale Dekkmesteren avdeling.